Quyết toán thuế TNCN 2017 theo hướng dẫn của TCT 03/03/2017?

https://goo.gl/7ZwB06

Quyết toán thuế TNCN 2017 theo hướng dẫn của TCT 03/03/2017
3 câu trả lời 3