Cho mình hỏi tên 1 bài hát với?

ít ờ day lai...tu đờ pha si cô
mình chỉ nhớ được như vậy thôi ai biết jup vs
7 câu trả lời 7