Giữa con người và lũ khỉ có gì khác biệt không các bác ? Việt Nam hình như có rất nhiều khỉ. phân tích sự khác biệt giống và khác nhau?

3 câu trả lời 3