Người nước ngoài kinh doanh tại tphcm?

Tôi có người bạn quốc tịch Anh, chúng tôi muốn mở công ty kinh doanh khách sạn, karaoke. Nhưng khi lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư xin Giấy Phép Kinh Doanh, người ta kêu phải xin giấy phép đầu tư cho người nước ngoài? mình không hiểu lắm?
6 câu trả lời 6