Có ai biết đoạn nhạc piano đầu tiên mà hương tràm phát trong mv ngốc 2 là gì không ạ, em bị ghiền bài này?

4 câu trả lời 4