Giờ mình muốn tỏ tình thì nơi nào thích hợp ạ, và tăng gì cho ý nghĩa ạ?

Tỏ tình
7 câu trả lời 7