Khi cửa hàng xảy ra tình trạng nhân viên nghỉ việc quá nhiều,nhân viên làm việc chống đối và không tuân thủ quy định cửa hàng.bạn sẽ lzi?

5 câu trả lời 5