Trong mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc song song, cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì?

8 câu trả lời 8