Mình sống ở Úc đã được 8 năm và hiện tại muốn về VN làm. Mình chưa từng làm trong môi trường ở Việt Nam bao giờ. Ai có thể tư vấn không?

5 câu trả lời 5