Tưởng tượng em đang đứng trước một vườn hoa đẹp, hãy cho biết loài hoa nào em thích nhất vì sao?

4 câu trả lời 4