Nghe người bạn nói: đi xe du lịch ra Đông Hà qua cửa khẩu Cầu Treo là qua Lào thôi...không cần hộ chiếu...??? Có đúng không vậy các bạn.?

4 câu trả lời 4