Các thiết bị hẹn giờ nào trên thị trường các bác đang sử dụng là gì vậy?

Em đang cần một máy điều khiển nhiệt độ, độ ẩm trong việc ấp trứng, ai biết có thiêt bị nào giới thiệu em đi
7 câu trả lời 7