Tại sao nhạc sĩ việt nam lại sáng tác nhạc không hay?

Mình thấy câu chữ có phần kém hoa mỹ. Nhạc thì copy chỉnh sửa cũng thiếu nhiều. Tức quá mà mình thì k học nhạc để sáng tác. ^^
17 câu trả lời 17