Sao vào xem ko được bấm vào wed thì hiện lỗi?

4 câu trả lời 4