Tại sao lúc thủ dâm lúc sắp ra mình có cảm giác nhưng lúc ra mình ko có cảm giác vậy?

9 câu trả lời 9