Mức lương hướng dẫn viên du lich của công ty lửa việt tour 20củ/tháng ?

Các bác cho e hỏi mức lương hướng dẫn viên du lich của công ty lửa việt tour e có ông anh họ vừa ra trường vừa làm nhân viên sale và hướng dẫn viên lương cố định gần 9 triệu đi kèm 3 4 tour trong tháng mỗi tour 3 đến 6 triệu. Mà ông anh e hay tung bão lên e cũng chưa chắc chăn lắm . E cũng có nhu cầu theo học ngành... hiển thị thêm Các bác cho e hỏi mức lương hướng dẫn viên du lich của công ty lửa việt tour e có ông anh họ vừa ra trường vừa làm nhân viên sale và hướng dẫn viên lương cố định gần 9 triệu đi kèm 3 4 tour trong tháng mỗi tour 3 đến 6 triệu. Mà ông anh e hay tung bão lên e cũng chưa chắc chăn lắm . E cũng có nhu cầu theo học ngành du lich mong các bác tư vấn.
6 câu trả lời 6