Mình cần top ống (vuốt ống) phi 16 xuống phi 14 bác nào làm được hay biết chổ chỉ dùm cám ơn nhiều 0909990746?

3 câu trả lời 3