Mọi người ơi giúp em với?

em năm nay học lớp 8 cầu có 1,2 trái có ai biết đá cầu chị em với healp !
6 câu trả lời 6