Dacvexe@yahoo.com?

Anh chị giúp em với.. Em đang ở phường 1 tp vỉnh long. Khách sạn củư long. Giờ em muốn bắt xe về bạc liêu thi có xe nào không à. Vì em không biết đường đi ra chổ bến xe nào gần hết.
4 câu trả lời 4