GIẢI LAO CHÚT, CŨNG LÂU RỒI HA...?

Cô giáo tâm sự với hiệu trưởng: - Em về công tác ở trường cả chục năm rồi mà chưa gặp học sinh nào cá biệt như hắn. Học ngu như Bùi Kiệm, quậy như giặc, dê gái thì hết biết... Thằng con đã vậy, ông bố còn quái đản hơn. Mời họp phụ huynh, chửi con ổng mà ổng cứ ngồi cười. - Chửi?? Cô chửi thế nào? - Mấy chữ thôi:... hiển thị thêm Cô giáo tâm sự với hiệu trưởng:
- Em về công tác ở trường cả chục năm rồi mà chưa gặp học sinh nào cá biệt như hắn. Học ngu như Bùi Kiệm, quậy như giặc, dê gái thì hết biết... Thằng con đã vậy, ông bố còn quái đản hơn. Mời họp phụ huynh, chửi con ổng mà ổng cứ ngồi cười.
- Chửi?? Cô chửi thế nào?
- Mấy chữ thôi: "CON anh NGU… lắm".
Ông hiệu trưởng ngó dáo dát nói nhỏ:
- Chửi thế thì khác gì khen!
----------
Cụ tắm trong phòng, lớn tiếng phàn nàn:
“Khi tao mới sinh ra thì mày đã mọc rồi. Đến khi tao ba bốn tuổi, mấy thằng răng mới mọc, anh em nhà nó trước sau mấy mươi chiếc. Lúc này là lúc tao cần chúng nhất mà chúng lần lượt bỏ tao mà đi”
Nói tới đây cụ vừa đập vào “nó” vừa than vãn:
“Còn mày...! Giờ này mày chẳng làm đươc tích sự gì để tao chịu xấu hổ... Sao mày không rụng quách đi cho khuất mắt để ngày nào tao cũng phải tắm rửa, vừa tốn công vừa tốn của vậy hỡi cái đồ ... của nợ??”

<sưu tầm>
2 câu trả lời 2