Các bác ở đây cho em hỏi đã ai dùng "LEAN" chưa và nếu dùng dưới tuổi 15 thì có tác dụng phụ gì không ?

6 câu trả lời 6