Minh sinh ra gioi tinh thật là nữ nhưng thật lòng muốn mình Là Nam Vì không yêu Nam người mình yêu đa phần là phụ nữ có phải?

Trời đã hại mình không muốn mình được hạng phúc mà phải sống đau khổ suốt đời đúng không
3 câu trả lời 3