Các bác piư giúp em với ,em gộp ổ D vao ổ C nhung bị lỗi bây giờ vào my computer không thấy ổ D đâu hết,mong các bác giúp em.?

4 câu trả lời 4