Ở nội thành Hà Nội có nơi nào còn ruộng hoặc cánh đồng mà đẹp đẹp ko nhỉ. Kiểu như ở Gamuda ý?

4 câu trả lời 4