Con người có xứng đáng để sống ko?

7 câu trả lời 7