Thế giới này có thật không?

Thế giới này bắt nguồn từ hư vô phải không. Toàn bộ vật chất này tự nhiên sinh ra a. Mọi thứ có phải là thật k nhỉ @@
7 câu trả lời 7