Chân lý của cuộc sống này?

k giải đáp thỏa đáng được những thắc mắc khi mỗi lần nhìn Lên trời lại tự hỏi thế giới này là ntn. Chán ghét với những câu trả lời chung chung ở trên mạng dựa theo một số thuyết tâm linh hay theo khoa học. Đôi khi cảm thấy sợ hãi và chẳng tin vào cái Gì. Có lẽ hãy cứ tin vào một vị thánh nào đấy sẽ dễ chịu hơn...... hiển thị thêm k giải đáp thỏa đáng được những thắc mắc khi mỗi lần nhìn Lên trời lại tự hỏi thế giới này là ntn. Chán ghét với những câu trả lời chung chung ở trên mạng dựa theo một số thuyết tâm linh hay theo khoa học. Đôi khi cảm thấy sợ hãi và chẳng tin vào cái Gì. Có lẽ hãy cứ tin vào một vị thánh nào đấy sẽ dễ chịu hơn... Tìm hiểu về đạo phật một thời gian mình thấy thanh thản hơn. Nhưng cái mình muốn tìm là chân lý thì vẫn chưa được. Có lẽ Thoòng tin trên mạng đa chiều hoặc biến tướng đi rồi. Ai thực sự đã thành chính quả rồi xin chỉ giáo cho.
5 câu trả lời 5