Nếu áp suất khí quyển là 50 Pa , nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu ?

4 câu trả lời 4