Xin chào mọi người mình đang bị ám ảnh?

Ám ảnh bởi giọng nói của 1 đứa trẻ, nó la lớn không chịu được, nó la từ trưa đến tối khuya, giờ tôi như phát điên, tôi đã qua nhà nó đập nó 1 trận nó vẫn la lớn, giờ tôi không biết làm sao luôn?. Chắc tôi điên quá
6 câu trả lời 6