Nhà bên cạnh bị nghiêng thì móng nhà của họ có thúc vào móng nhà mình không?

4 câu trả lời 4