Hãy nêu tác dụng của cây ăn quả đối với môi trường cảnh quan thiên nhiên?

4 câu trả lời 4