Có Bạn nào giải thích được Hiện Tượng này không ?

Sphere xin sẽ giải thích sau.....
4 câu trả lời 4