Giúp mình viết thư kể về chuyến du lịch ở sapa bằng tiếng anh?

5 câu trả lời 5