Tên bài hát này là gì vậy?

tiễn em đi rồi anh về gác lạnh điều hiêu
ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi mi này
vắng em cô phòng càng quạnh hiêu
nhớ em nhớ từng làng hởi thở
trời ơi thương nhớ bao đêm mận nồng bây giờ lìa xa...
8 câu trả lời 8