Tôi cần một bờ vai để dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi với những bon chen ngoài xã hội,sao mà khó quá.?

27 câu trả lời 27