Mấy bạn có nghĩ là kiên trì thì là sẽ thành công ko? Trong tình yêu ấy?

Em ko đơn phương đâu nhé
24 câu trả lời 24