TÔi muốn tự tử quá, tôi không xin được việc làm, tôi bế tắc rồi?

ông Bác sĩ nói tim tôi đập nhanh quá nên không chứng nhận sức khỏe xin việc cho tôi, tôi buồn quá, giờ tôi bế tắc rồi, tôi nói ổng vào bệnh viện con mới bị như vậy, chứ ở nhà tim con đập bình thường, ổng không tin, rồi ghi tôi không đủ sức khỏe, huhu, tôi đi chết đây
11 câu trả lời 11