Em năm nay lop 6, 12 tuổi, dương vật dài 7,5cm lúc xìu, khi cương lên là 12 cm đường kính 3cm vậy là to hay nhỏ mọi người?

20 câu trả lời 20