Xe thùng kín có tải trọng tối đa là bao nhiêu ? Thường được dùng để chuyên chở các mặt hàng nào . Các bạn hồi âm cho mình sớm nhất nhé .?

Xe thùng kín có tải trọng tối đa là bao nhiêu ? Thường được dùng để chuyên chở các mặt hàng nào
3 câu trả lời 3