Cho mình hỏi môn toán 4.0 môn văn 4.3 thì mình nên thi lại môn nào?

18 câu trả lời 18