Cho mik hỏi là nếu điểm toán thi hk2 chỉ có 8.0 mà điểm trung bình cả hk2 đó là 7.4 thì có được giỏi không ạ?

22 câu trả lời 22