Đường liên tỉnh là đường nối liền tỉnh này sang tỉnh khác hay là nối các huyện xã trong một tỉnh ???

6 câu trả lời 6