Dich dùm mình câu này đc ko 6762119 71221 642 3111 giúp mình cái nha?

4 câu trả lời 4