Dich dùm mình câu này đc ko 6762119 71221 642 3111 giúp mình cái nha?

5 câu trả lời 5