Muốn xem cu mấy b 2k1 trở xuống để đo kích thước . Ai cho xem để lại zalo ạ!?

6 câu trả lời 6