Nhà mình mới mua đôi chim bồ câu đang đẻ nhưng về nhà nó không ấp nữa mà trứng mình soi có màng máu rồi mà nó không ấp có nên bỏ trứng đi k?

4 câu trả lời 4