Nhà mình mới mua đôi chim bồ câu đang ấp nhưng về nhà nó không ấp nữa mình soi trứng thì thấy có màng máu có nên bỏ trứng không?

4 câu trả lời 4