Ở Quận 2, trường mầm non quốc tế nào dạy tốt?

Con mình sắp 3 tuổi. Bạn nào biết ở Quận 2, trường mầm non quốc tế nào dạy chất lượng chi phí vừa phải? Chỉ mình với?
4 câu trả lời 4