Tính sắm máy tính nhưng nhìn không hiểu cho lắm. Ai rành giải thích giùm với?

Mình tính sắm laptop mới nhưng lên trang chủ của hãng coi giá và cấu hình nhưng có điều không hiểu lắm.
Ví dụ: Nó ghi giá là 499 USD nhưng bên cấu hình thì ghi là Intel Core i3/i5/i7. Vậy máy này rốt cuộc là dùng Core i nào. Nếu i7 mà giá 499 USD thấy hơi vô lý????
5 câu trả lời 5