Laptop cài lại win chỉnh lại giờ khởi động lại máy nó vẫn y như chưa chỉnh gì? tại sao lỗi gì vậy?

5 câu trả lời 5