Cho mình hỏi có ai biết đây là rắn gì ko?

5 câu trả lời 5